Toivo Sistonen jatkaa MLL:n Kainuun piirin puheenjohtajana

1.12.2017

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry:n sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin torstaina 30.11.2017 Kajaanissa. Syyskokouksessa piirin puheenjohtajaksi vuosiksi 2018 – 2020 valittiin Toivo Sistonen Kajaanista.

Piirihallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018 - 2020. Uusiksi piirihallituksen jäseniksi valittiin Markus Pirttijoki ja Anu Tervonen Kajaanista. Uudelleen piirihallitukseen valittiin Kaisa Toivonen Paltamosta.

Piirihallituksessa jatkavat Aila Alasalmi, Jyrki Haataja, Liisa Joensuu, Jari Karppinen ja Maarit Tartia-Kallio ja Katariina Vornanen.

Syyskokouksessa hyväksyttiin MLL:n Kainuun piirin toimintasuunnitelma, jonka mukaan piirin toimintamuotoina jatkuvat vaikuttamistyö, lastenhoito, perhekeskustoiminta ja nuorisotyö. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan myös valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jossa palvelujen painopistettä siirretään ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan. MLL:llä on osaamista erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja tukihenkilötoiminnan osalta.