JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena -hanke 2017-2020

 

JärjestöKainuu 2.0 -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama 3,5 vuotinen hanke, jota hallinnoi MLL:n Kainuun piiri ry. Toiminta-alueena on koko Kainuun maakunta.

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen päätavoitteena on turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja rooli kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä vahvistaa niiden roolia sote- ja maakuntauudistuksessa.

Hanke koostuu kahdesta osatavoitteesta:

Osatavoite 1: Vahvistaa kainuulaisten järjestöjen osallisuutta ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa

- Järjestöt osaksi Kainuun kuntien ja maakunnan hallinnollisia rakenteita ja suunnitelmia

- Järjestötoiminta palvelupolkuihin kunta- ja maakuntatasolla

- Järjestötoiminnan resursointi ja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Osatavoite 2: Tukea järjestöjen yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

- Järjestötiedon kerääminen

- Järjestöjen toiminnan kehittäminen ja yhteiset "tuotteet"

- Tiedottaminen järjestöjen toiminnasta ja palveluista

 

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää, järjestöagentti ja järjestökoordinaattori. Järjestöagentti toimii yhteyshenkilönä myös hankkeen muiden sidosryhmien välillä ja vastaa erityisesti rakenteen mallintamisesta ja yhteistyöstä sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestökoordinaattorin keskeisinä tehtävinä on järjestöyhteistyön kehittäminen, järjestöjen kouluttaminen, koulutusten järjestäminen ja tiedottaminen sote- ja maakuntauudistuksesta. 

Hankkeen ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, joka muodostuu järjestöjen edustajista, kuntien edustajista, Kainuun maakunnan edustajista, Kainuun soten edustajista, hankepäälliköstä ja MLL:n piirin edustajasta. Toiminnan toteutumisesta vastaa johtoryhmä, joka muodostuu keskeisimmistä järjestötoimijoista.

Toiminnasta tiedotetaan, avoimuuden periaatteella, käyttäen niin sähköisiä viestimiä (mm. MLL:n kotisivut ja Facebook) kuin mahdollisuuksien mukaan paikallislehtiä sekä paikallisradiota.

Hankkeen tuottamat Järjestökirjeet löydät linkeistä:

2018

Järjestökirje 1/2018

Järjestökirje 2/2018

Järjestökirje 3/2018

Järjestökirje 4/2018

Järjestökirje 5/2018

Järjestökirje 6/2018

Järjestökirje 7/2018

2019

Järjestökirje 1/2019

Järjestökirje 2/2019

 

 

Johanna Saarivaara, järjestöagentti, puh. 044 0205 110, johanna.saarivaara@mll.fi

Riitta Ollila, järjestökoordinaattori, puh. 044 0205 139, riitta.ollila@mll.fi