PerheKainuu -hanke 2016 -2018

PerheKainuu -hanke on kolmivuotinen kehittämishanke, joka sijoittuu Kainuuseen. Päävastuullisena toteuttajana on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry ja keskeisinä kehittämiskumppaneina ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun kunnat selä kainuulaiset järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa.

Ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä painopisteenä on toiminta, joka tapahtuu monitoimijaisesti ja lähellä ihmisen omaa kehitysympäristöä. Monitoimijaisessa verkostossa toimii ihmisen lähellä olevien peruspalvelujen lisäksi sekä ihminen itse että kolmas sektori.

PerheKainuu -hankkeen päämääränä on kainuulaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Hankkeen päätavoitteena on luoda kainuulainen malli järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymän yhteistyöhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevässä työssä.

 

Hankepäällikkö Marjo Hotta

044 735 3683

marjo.hotta(a)mll.fi