Arvot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry toimii seuraavien Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisten arvojen mukaisesti:

 

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

Lisäksi Kainuun piirin toimintaa ohjaavana arvona on paikallisten tarpeiden huomioiminen.

MLL:n Kainuun piirin arvot näkyvät kaikessa piirissä tehtävässä työssä. Lapsen ja lapsuuden arvostus näkyy ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja valistustyönä sekä vaikuttamisena paikallisiin oloihin. Yhteisvastuu ilmenee vilkkaasti toimivassa vapaaehtoistyössä sekä lukuisissa yhteistyöryhmissä, joissa piiri on mukana. Inhimillisyys ja yhdenvertaisuus ovat mukana sekä maahanmuuttajatyössä että erilaisten elämäntilanteiden ymmärtämisenä. Paikalliset tarpeet huomioidaan kainuulaisten olosuhteiden ja erityispiirteiden painottamisena työskentelyssä.