Kaveritoiminta

Tule lapsen tai nuoren kaveriksi!

Koulutamme vapaaehtoisia aikuisia lasten ja nuorten tukihenkilöiksi. Kaveritoiminta on suunnattu 4-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on olla lasten ja nuorten tukena mahdollisimman varhain.

Joka viides lapsi kokee itsensä ajoittain yksinäiseksi ja joka kymmenennellä lapsella yksinäisyys jatkuu vuodesta toiseen. Jatkuvalla yksinäisyydellä voi olla hyvin vakavia seurauksia lasten ja nuorten terveydelle sekä hyvinvoinnille. Me aikuiset voimme kuitenkin auttaa.

Lapsi tai nuori ohjautuu kaveritoimintaan usein oman opettajan, koulukuraattorin, koulupsykologin tai kouluterveydenhoitajan ohjaamana. Vanhemmat voivat myös hakea lapselleen kaveria.
 

Milloin kaveria tarvitaan?

 

Kaverista voi olla apua esimerkiksi silloin, kun:

  • lapsi tai nuori ei löydä kavereita
  • lapsi tai nuori kokee itsensä yksinäiseksi
  • vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä
  • omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa tai harrastuskaveria
  • koulu ei suju toivotusti

 

Kaveri

  • kaveri on tavallinen, luotettava aikuinen, joka toimii vapaaehtoisesti lapsen tai nuoren tukena
  • kaveri on koulutettu tehtäväänsä ja hän saa säännöllistä jatkokoulutusta ja ohjausta työhönsä
  • kaveri on kiinnostunut lasten ja nuorten auttamisesta ja haluaa käyttää osan vapaa-ajastaan tähän
  • kaveri sitoutuu toimintaan vähintään vuodeksi
  • kaverilta edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin, joiden mukaan vapaaehtoinen toimii aikuisen roolissa, vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä ja vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen

 

Nuorten ajatuksia elämästä. Olisitko sinä kaivannut kaveria?

https://www.youtube.com/watch?v=x8Jwls817uU

 

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta kaveriksi hakeutuvilta suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

 

Syksyllä 2019 koulutuksia järjestetään Skype for Business-yhteyden kautta, jolloin perehdytyskoulutukseen voi osallistua ympäri Kainuuta.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

Lisätietoja toiminnasta:

Sari Liuski-Ursin, p. 050 594 8488, sari.liuski-ursin@mll.fi