Kaverikerhotoiminta

 

Kaveritoiminta järjestää maksuttomia kerhoja, joiden tavoitteena on mielekkään tekemisen myötä löytää uusia ystäviä. Kerhot ovat ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa harrastustaan tai jotka esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuton vuoksi ovat vielä kaveria vailla. Kerhoryhmiä kootaan esimerkiksi koulujen yhteyteen yhdessä opetushenkilökunnan tai kuraattorin kanssa.

Kerhoissa noin 4–8 lasta tai nuorta muodostavat vapaaehtoisten ohjaajien tuella ja kannustuksella kerhoryhmän. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat paremmin kaverisuhteiden syntymisen. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti noin kaksi tuntia kerrallaan joko heti koulupäivän päätyttyä tai ilta-aikaan. Lapset ja nuoret pääsevät itse vaikuttamaan toiminnan sisältöön yhdessä kerho-ohjaajien kanssa.

 

Syksyn 2019 kaverikerhojen aikataulut ilmoitetaan elokuussa.

 

Lisätietoja kaverikerhotoiminnasta:

Sari Liuski-Ursin, sari.liuski-ursin@mll.fi, p. 050 594 8488.