Päämäärät

MLL:n Kainuun piirin toiminta perustuu MLL:n Liittokokouksen hyväksymään suunta 2014 asiakirjaan sekä liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen hyväksymiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Valtakunnallisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi Kainuun piirin toiminnassa painottuvat omat alueelliset, kentältä nousevat tarpeet, joihin piiri pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan. Yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa Kainuun piiri vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin ja toteuttaa valtakunnallisia linjauksia.

  •  Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen
  •  Jokaisella lapsella on hyvä ja onnellinen arkiympäristö.
  • Vanhemmuus ja kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
  • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.