Tukioppilaiden ja ohjaajien koulutukset

MLL:n Kainuun piiri järjestää tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille perus- ja täydennyskoulutuksia.  Tilattavat koulutukset voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti.

Tukioppilaiden peruskoulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutuksen kestoksi suositellaan 12 tuntia. Peruskoulutuksen voi tilata kokonaisuudessaan piiriltä tai osia koulutuksesta. 

Sisältö: tukioppilaiden peruskoulutus tai osa siitä. Sovitaan tilaajan kanssa.

Kesto: 6 - 12 oppituntia

Hinnat: kuusi oppituntia 300 euroa ja 12 oppituntia 560 euroa (sis.matkakulut max 100km)

UUTTA! Koulutus on mahdollista toteuttaa myös verkkototeutuksena

Tukioppilaiden jatkokoulutukset

Tukioppilaiden jatkokoulutusten sisällöt voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti.

Teemoja:

  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Ryhmäyttäminen
  • Itsetunto ja itsetuntemus
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Kohderyhmä: tukioppilaat

Hinta: Ensimmäinen tunti 150 euroa ja seuraavat tunnit 33 euroa

Kesto: Sovitaan tilaajan kanssa

UUTTA! Koulutuksia voidaan toteuttaa myös verkossa

Tukioppilasohjaajien koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu ohjaajan tueksi ja lisäämään toiminnan vaikuttavuutta omassa koulussa. 

MLL järjestää tukioppilasohjaajille valtakunnallisesti perus- ja jatkokoulutuksia. MLL:n Kainuun piiri järjestää vuosittain ohjaajien tapaamisia ja koulutuksia mahdollisuuksien mukaan. 

Tietoa koko Suomen perus- ja  jatkokoulutuksista löydät alla olevasta painikkeesta.

Lisätiedot

Seija Karjalainen
050 597 4777
seija.karjalainen(at)mll.fi