Tule MLL:n hoitajaksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia. Kurssi antaa perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin, tietoa eri-ikäisten ja erilaisten lasten toiminnoista ja tarpeista sekä antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn lapsiperheissä.  Kurssille voi osallistua 15 -vuotiaana. MLL:n lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssille osallistuva saa valmiuksia toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Kurssi ei velvoita MLL:n hoitajaksi ryhtymistä.

Seuraava MLL:n lastenhoitokurssi järjestetään syksyllä 2024. Seuraa ilmoittelua myös somessa.

Kurssin tavoitteet

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti