PerheKainuu

PerheKainuu -hanke on vuosina 2016 - 2019 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kehittämishanke, jonka päävastuullisena toteuttajana on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamallit lasten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämiseksi yhteistyössä järjestölähtöisesti kuntien ja Kainuun soten kanssa.


Ennaltaehkäisevä työ

Ehkäisevässä työssä ajatuksena on estää erilaisten ongelmien syntyminen ja varsinkin syveneminen. Ennaltaehkäisevälle työlle on siis tilausta, sillä sen avulla ehkäistään myöhemmin kehittyviä ongelmia. Se on kuin varautumista pahan päivän varalle. PerheKainuu -hankkeessa korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä ja eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi.Järjestö – kunta -kuntayhtymä kumppanuus ennaltaehkäisevässä työssä

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi PerheKainuu on toiminut kolmella pilottialueella, jotka edustavat taustaltaan kolmea erilaisia kainuulaisia kuntaa ja aluetta. Pilotointialueina ovat olleet Paltamo, Sotkamo ja Kajaanin Lehtikangas. Jokaisella alueella toimii hankkeen kannalta kehittämisryhmät, joissa saman pöydän äärelle on saatu kuntien, Kainuun soten ja järjestöjen edustajia. Kehittämisryhmissä tartutaan kunkin alueen ajankohtaisiin ongelmiin lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta. Oikea-aikainen ongelmiin reagoiminen estää vaikeuksien paisumista ja samalla ohjaa asioiden kehittymistä toivottuun suuntaan.

Kehittämisryhmissä toimitaan myös olemassa olevan hyvän vahvistamiseksi. Hyvä lapsiperheen arki voimaannuttaa ja vahvistaa jokaisen perheenjäsenen jaksamista. Hyvän arjen -teemaan tarttumalla kehittämisryhmät ovat olleet koordinoimassa lapsiperheille toiminnallisia tapahtumia, joissa kaikki toimijaosapuolet ovat päässeet esittelemään palvelujaan ja samalla tarjonneet hyviä arkisia iltoja muiden perheiden tapaamisten merkeissä.Toimintamallien juurruttaminen

PerheKainuussa kehitettyjen ennaltaehkäisevien toimintamallien juurruttaminen jatkuu ja hyvien käytäntöjen toivotaan löytävän tiensä kainuulaisten kuntien käyttöön. PerheKainuun piloteissa kehitetyt toimintamallit jäsentävät kaikkien kolmen toimijaosapuolien roolia sekä auttavan tasavertaisessa vuoropuhelussa niin julkisen sektorin kuin kolmannen sektorinkin kesken. PerheKainuu -hankkeen päämääränä on kainuulaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen.Henkilöstö:

Anneli Vatula, koordinaattori
anneli.vatula(a)mll.fi
044 230 9194

Marjo Hotta, hankepäällikkö