Isä -hanke 2010-2013

Raha-automaattiyhdistys myönsi rahoituksen vuosiksi 2010-2013 MLL:n viiden piirin ja keskusjärjestön yhteistyöhankkeelle. Hanke toteutettiin Varsinais-Suomen, Hämeen, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kymen piireissä.

Hankkeen tavoitteena oli tukea ja lisätä tasavertaista ja kestävää vanhemmuutta. Erityisalueena oli isien osallisuus ja läsnäolo vanhempana ja parisuhteen toisena osapuolena.

Isä-hankkeen toiminta

Toiminta jakautui kahteen osioon, perheiden parissa sekä ammattihenkilöiden kanssa tehtävään kehitystyöhön.

Perheiden parissa tehtävä kehitystyö tapahtui MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Toimintamuotoina olivat kerhotoiminta, isä-lapsiryhmät, toiminnalliset kurssit, isien vertaisryhmätoiminta, tapahtumat. Työskentely oli kokeilevaa kehitystyötä jonka onnistumiset mallinnettiin koko Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallistoiminnan käyttöön.

Ammattihenkilöiden kanssa tehtävä kehitystyö tapahtui tiiviissä yhteistyössä järjestö-, yhdistys- ja julkisen sektorin kumppanien kanssa. Tavoitteena oli luoda uusia toimivia työkaluja ammattikäyttöön isien kohtaamiseen. Lisäksi Puolustusvoimien kanssa tavoitteena oli muodostaa parisuhteen ja isyyden tueksi koulutusohjelma varuskuntiin.


Isä-lapsitoimintaa jatkavat Kainuun paikallisyhdistykset