Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, tavoitteellista ja ehkäisevää vapaaehtoistyötä, jota tehdään varhaisen tuen näkökulmasta. 

Toiminta perustuu MLL:n valtakunnallisiin laatukriteereihin ja vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin. Tukihenkilötoiminta ei korvaa ammattityötä. Toiminta on vapaaehtoista kaikille osapuolille.

Tukihenkilötoiminnan lähtökohtina ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen. Käytännössä toiminta on lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisemistä sekä lapsiperheiden ja maahanmuuttajanaisten vanhemmuuden ja osallisuuden vahvistamista keskustelemalla ja yhdessä tekemällä.


Perhekummitoiminta

Perhekummitoiminta tarjoaa tukea lapsiperheille.

Lue lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta tarjoaa tukea maahan muualta muuttaneille naisille.

Lue lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan.

Kaveritoiminta

Kaveritoiminta tarjoaa tukea 6-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

Lue lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan.

Mummi ja vaari -toiminta

Mummi ja vaari -toiminnassa tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä yhteisöllisesti.

Lue lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan.