Missio, visio ja arvot

MLL:n Kainuun piiri ry toimii MLL:n  valtakunnallisen mission, vision ja arvojen mukaisesti. Ne ohjaavat Kainuun piirin jokapäiväistä työtä. 

Toiminta perustuu MLL:n Liittokokouksen hyväksymään suunta 2024 - 2026 asiakirjaan sekä liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen hyväksymiin missioon, visioon ja arvoihin. 

Missio

MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Visio

Suomi on lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet asetetaan etusijalle.

Arvot 

  • Lapsen ja vanhemmuuden arvostus
  • Yhdenvertaisuus
  • Ilo