Arvot ja päämäärät

MLL:n Kainuun piiri ry toimii MLL:n  valtakunnallisten arvojen ja päämäärien mukaisesti. Ne ohjaavat Kainuun piirin jokapäiväistä työtä. 

Toiminta perustuu MLL:n Liittokokouksen hyväksymään suunta 2024 asiakirjaan sekä liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen hyväksymiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. 

Arvot 

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

Lapsen ja lapsuuden arvostus: lapsen ja nuoren kasvua tukeva lastensuojelu-, valistus- ja vaikuttamistyö. 

Yhteisvastuu: aktiivisen vapaaehtoistyön tukeminen ja yhteistyö kumppaneita kuunnellen ja arvostaen. 

Inhimillisyys ja yhdenvertaisuus: yksilöllisyyden ja perheiden monimuotoisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen. 

Jokainen ihminen on arvokas.  

Päämäärät

Valtakunnallisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi Kainuun piirin toiminnassa painottuvat omat alueelliset, kentältä nousevat tarpeet, joihin piiri pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan. Yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa Kainuun piiri vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin ja toteuttaa valtakunnallisia linjauksia.

  • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen
  • Jokaisella lapsella on hyvä ja onnellinen arkiympäristö.
  • Vanhemmuus ja kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
  • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.