Lastenhoitoapu

Lastenhoitovälitys on suljettu 20.6.-4.8.2024.

Hoitajatilaukset ko. ajalle tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 19.6. kello 12 mennessä.

Tilapäistä lastenhoitoapua

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu tarjoaa tilapäistä arjen apua lapsiperheille. Perhe voi tilata lyhytaikaista, ympärivuorokautista lastenhoitoapua kotiin omien tarpeidensa mukaan.

MLL:n välittämät hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita tai perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja heidän rikosrekisterinsä tarkistetaan. Hoitajat toimivat MLL:n arvojen ja periaatteiden mukaisesti. 

Hoitajat huolehtivat lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vanhemmat varaavat aikaa keskusteluun hoitajan kanssa hoitosuhteen alkaessa. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

MLL:n hoitajaksi

MLL:n hoitaja on käynyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän lastenhoitokurssin. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, ja viimeisen vaiheen opiskelijat käyvät MLL:n järjestämän perehdytyksen. Hoitajat ovat iältään 16-75 -vuotiaita.

Kaikki hoitajat haastatellaan ja todetaan soveltuviksi lastenhoitotyöhön. Hoitajilla on voimassa oleva ammattivastuuvakuutus, joka korvaa hoitajan mahdollisesti aiheuttaman vahingon. 

MLL:n lastenhoitotoiminta huolehtii hoitajien rekrytoinnista, kouluttamisesta, jatkokoulutuksesta, valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta.

MLL:n hoitajilta on tarkistettu rikosrekisteriote ennen hoitajaksi ryhtymistä.