Piirihallitus

Piirihallitus hoitaa piirin asioita sekä edustaa piiriä. Piirihallitus johtaa, kehittää ja valvoo piirin toimintaa. 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Ylimpänä päättävänä elimenä on piirin vuosikokous.

Piirihallitus vuonna 2024

Piirihallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä: Anna-Liisa Heikkinen (pj.), Elisa Haataja, Jyrki Haataja, Tuula Honkanen, Heli Itkonen, Nina Jyrkäs, Hanna Kemppainen, Heli Koivukangas, Terho Pekkala ja Paula Pääskylä-Leinonen.

Varajäseniä ovat: Kaisu Anttonen ja Jaana-Maria  Huurinainen