Piirihallitus

Piirihallitus hoitaa piirin asioita sekä edustaa piiriä. Piirihallitus johtaa, kehittää ja valvoo piirin toimintaa. 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Ylimpänä päättävänä elimenä on piirin vuosikokous.

Piirihallitus vuonna 2022

Piirihallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä: Toivo Sistonen (pj.), Elisa Haataja, Jyrki Haataja, Anna-Liisa Heikkinen, Nina Jyrkäs, Heli Koivukangas, Maarit Tartia-Kallio, Terho Pekkala, Anu Tervonen ja Kaisa Toivonen.

Varajäseniä ovat: Tuula Honkanen, Hanna Kemppainen ja Esko Vatula