Piirihallitus

Piirihallitus hoitaa piirin asioita sekä edustaa piiriä. Piirihallitus johtaa, kehittää ja valvoo piirin toimintaa. 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Ylimpänä päättävänä elimenä on piirin vuosikokous.

Piirihallitus vuonna 2020

Piirihallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä: Toivo Sistonen (pj.), Aila Alasalmi, Jyrki Haataja, Anna-Liisa Heikkinen, Liisa Joensuu, Jari Karppinen, Heli Koivukangas, Maarit Tartia-Kallio, Anu Tervonen ja Kaisa Toivonen.

Varajäseniä ovat: Tuula Honkanen, Nina Jyrkäs ja Esko Vatula