MOK Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa 2016-2019

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön.

Hankkeella vahvistetaan toimijoiden kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta.

Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

Kehittämistyön avulla kartoitetaan ja löydetään keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen kumppanuustyö rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi.

Yhteistyössä osahankkeiden (Kainuun Liikunta, MLL:n Kainuun piiri ja Kajaanin 4H-yhdistys) kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin, joka edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista.

Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

Hallinnoija: Kainuun Nuotta ry                                           
Aika: 1.5.2016 - 28.2.2019
Osahankkeet: MLL Kainuun piiri ry, Kainuun Liikunta ry ja Kajaanin 4H-yhdistys ry

Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto, Kajaanin kaupunki, Kainuun Liitto

TL 5.: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1.: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen