VJK - Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus   5 op

MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK) on tarkoitettu MLL:n yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä puheenjohtajien valmiuksia ja osaamista johtaa paikallisyhdistystä ja sen järjestämää vapaaehtoistoimintaa.  

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on  

Kehittää MLL:n vapaaehtoistyön johtamista ja vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä koko maassa à antaa puheenjohtajille valmiudet onnistua tehtävässään.  

Tukea MLL:n strategian toteutumista: vahvistaa perheiden hyvinvointia, lisätä kohtaamisia, luoda ja tukea kumppanuuksia à kytkös kolmivuotissuunnitelmaan.  

Lisätä liiton sisäistä vuorovaikutusta  

Vahvistaa MLL:n elinvoimaisuutta niin että MLL on innostava, näkyvä ja vaikuttava toimija koko maassa. 

Sisältö

Koulutuksen asiasisällöt ovat johtaminen, järjestö- ja jäsentyö, vapaaehtoistoiminta ja vaikuttaminen

Suorittaminen

VJK on 5 opintopisteen (135 h) laajuinen koulutuskokonaisuus. Siihen kuuluu avausseminaari, kaksi työpajaa ja kuhunkin asiasisältöön (johtaminen, järjestö- ja jäsentyö, vapaaehtoistoiminta ja vaikuttaminen) kuuluvat tehtävät. Seminaari ja työpajat ovat oleellinen osa koulutuskokonaisuutta, joten ne edellyttävät osallistumista. Tehtävät voi tehdä joko itsenäisesti Moodleen palauttaen tai osan tehtävistä voi suorittaa osallistumalla VJK-verkkotreffeille ja yhden tehtävän osallistumalla verkkokeskusteluun

Hinta

Koulutuksen hinta on osallistujalle 80 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.1.2024 mennessä alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja antaa myös

Seija Karjalainen, seija.karjalainen@mll.fi, 050 597 4777