Solmut auki 2012-2013

Solmut auki -hanke syntyi tarpeesta tukea ja vahvistaa vastuullista vanhemmuutta ja lapsen turvallista kasvua ja kehitystä itsenäistymisvaiheissa.

Hankkeessa perustettiin uhma- ja murrosikäisten lasten vanhemmille tarvelähtöisiä ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joiden jokaiseen kokoontumiseen sisältyi oma teema. 

Hankkeen tavoitteena oli rohkaista vanhempia ottamaan vastuu lapsensa kasvatuksesta, antaa vanhemmille välineitä selviytyä arkipäivässä uhmaikäisen ja murrosikäisen lapsen kanssa sekä tukea vanhempien jaksamista arkipäivän tilanteissa vertaistoiminnan avulla.

Hankkeen kohderyhmänä olivat sellaiset kainuulaiset perheet, joissa oli uhmaikäisiä tai/ja murrosikäisiä lapsia.

Hanketta rahoitti Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.

Vertaisryhmissä toteutettiin kuusi tapaamiskertaa, joista jokaisessa oli joku teema, mitä ryhmässä käsitellään. Yksi ”Mitä kuuluu nyt” -kerta oli noin kaksi kuukautta viimeisen tapaamisen jälkeen. Vanhemmat toivat iltoihin aiheet ja asiat, joita yhdessä pohdittiin. Ryhmissä pohdittiin yhdessä arkipäivän kysymyksiä kuten rajojen asettamista, vuorovaikutusta lapsen kanssa ja aikuisen roolia kasvattajana sekä jaettiin käytännön vinkkejä arjen tilanteisiin.


VUOSI 2012

Vuonna 2012 vertaisryhmiä oli seuraavasti:

- "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Kuhmossa perhekeskuksessa neuvolan tiloissa 20.3.2012 alkaen  

- Murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattu Vankkurit -ryhmä Sotkamossa perhekeskuksessa neuvolan tiloissa 11.4.2012 alkaen

- "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Suomussalmella perhekeskuksessa neuvolan tiloissa 19.4.2012 alkaen

- Murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Suomussalmella perhekeskuksessa neuvolan tiloissa 5.9.2012 alkaen

-  "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Sotkamossa perhekeskuksessa neuvolan tiloissa 20.9.2012 alkaen

Osa vertaisryhmistä toteutettiin yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Tukeva II -hankkeen kanssa.


VUOSI 2013

Vuonna 2013 vertaisryhmiä oli seuraavasti:

- Kajaanin Lyseon 7.luokkalaisten vanhemmille Vankkurit -keskusteluryhmä to 17.1.2013 alkaen.

- "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Paltamossa ti 22.1.2013 alkaen.

- Kuudesluokkalaisten vanhemmille suunnattu Vankkurit -keskusteluryhmä Suomussalmella ma 25.2.2013 alkaen.

- "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Kajaanissa ti 16.4.2013 alkaen.

- "...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Kajaanissa ke 11.9.2013 alkaen. 

"...Mutta kun minä tahdon!" -uhmaikäisten lasten vanhemmille suunnattu vertaisryhmä Suomussalmella ke 18.9.2013 alkaen. 

Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Tukeva III -hankkeen kanssa.