JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena 

2017-2020

JärjestöKainuu 2.0 – hyvinvoinnin tukena on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke, jota hallinnoi MLL:n Kainuun piiri ry. Toiminta-alueena on koko Kainuun maakunta. Hanke on osa Suomi 100 -avustusohjelmalla rahoitettua valtakunnallista Järjestö 2.0 -verkostoa, eli jokaisessa maakunnassa on oma Järjestö 2.0- hankkeensa. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -koordinaatiohanketta hallinnoi Soste.

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen päätavoite on kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vahvistamalla kainuulaisten järjestöjen osallisuutta kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvinvointityössä ja turvaamalla kansalaistoiminnan vaikuttamismahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Hanke koostuu kahdesta osatavoitteesta, joita luotsaa kumpaakin oma työntekijänsä:

1. Järjestöjen osallisuus ja rooli kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvinvointityössä

Järjestöt osaksi Kainuun kuntien ja maakunnan hallinnollisia rakenteita ja suunnitelmia

Järjestötoiminta palvelupolkuihin kunta- ja maakuntatasolla

Järjestötyön resursointi ja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

2. Järjestöjen yhteistyö ja kehittäminen

Järjestötiedon kerääminen

Järjestöjen toiminnan kehittäminen ja yhteiset ”tuotteet”

Tiedottaminen järjestöjen toiminnasta ja palveluista


Henkilöstö:

Johanna Saarivaara, järjestöagentti
johanna.saarivaara(at)mll.fi
044 020 5110

Riitta Ollila, järjestökoordinaattori
riitta.ollila(a)mll.fi
044 0205 139
Hankkeen kumppaneita ovat Kainuun Liitto, Kainuun sote –kuntayhtymä sekä kainuulaiset  kunnat ja järjestöt.