Digitaalinen Pesäkolo - hanke

Digitaalinen Pesäkolo – perheiden kohtaamispaikka verkossa on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke, jota hallinnoi MLL Kainuun piiri ry. Toiminta alueena on Kainuun alue.

Hankkeen tarkoituksena on Kainuulaisten lapsiperheiden vanhemmuuden vahvistaminen ja vertaistuen lisääminen Perheiden Pesäkolo -toimintaa kehittämällä ja laajentamalla digitaalisiin vanhemmuuden tuen ja vertaistuen ryhmämuotoisiin toimintoihin. Digitaalinen toiminta verkkovälitteisesti mahdollistaa yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua toimintoihin koko Kainuun alueelta välimatkoista huolimatta.

Hankkeessa viedään jo olemassa olevia ryhmämuotoisia toimintoja (MLL:n mallintamat perheryhmät, ABC-vanhemmuusryhmät) verkkoon, ja kehittää kohderyhmälähtöisiä toimintamuotoja vanhemmuuden tuen ja vertaistuen toimintoihin, jotka palvelevat Kainuulaisia lapsiperheitä.

Hankkeella on 4 tavoitetta

1.     Vauvaperheiden vanhemmuus vahvistuu

          Vahvuutta vanhemmuuteen – perheryhmiä

  •  kohderyhmänä Kainuulaiset vauvaperheet, joissa vauva n. 3-4kk ikäinen
  • tavoitteena ja päämääränä on, että vanhemmat oppivat paremmin havainnoimaan ja ymmärtämään lastaan ja hänen tarpeitaan sekä pohtimaan vanhemmuuteen liittyviä ajatuksia ja tunteita sekä oman toiminnan vaikutuksia vuorovaikutustilanteissa

2.     Pikkulapsiperheiden vanhemmuus vahvistuu

          Lapsi mielessä – vanhempainryhmiä

  •  kohderyhmänä Kainuulaiset pikkulapsiperheet, joissa 1-3 v lapsia, tarpeen mukaan alakouluikäisille tai eskari-ikäisten vanhemmille
  • tavoitteena ja päämääränä on, että vertaistuellisten keskustelujen kautta vanhemmat oppivat paremmin ymmärtämään lapsen tarpeita ja käyttäytymistä sekä saavat uusia näkökulmia ja oivalluksia vanhemmuuteen

3.     Lapsiperheiden vanhemmuus vahvistuu

         ABC-vanhemmuusryhmiä

  • kohderyhmänä Kainuulaiset lapsiperheet, joissa 3-12 v lapsia
  • tavoitteena ja päämääränä on lapsen positiivisen kehityksen tukeminen ja vanhemman ja lapsen suhteen vahvistaminen

4.     Kainuulaisten lapsiperheiden ja vanhempien

          vertaistuki lisääntyy

           Kohderyhmälähtöinen toiminta 

           (isien- ja äitien etäkahvit, teemalliset                                                                        porinaryhmät, odottavat äidit)

  • kohderyhmänä Kainuulaiset lapsiperheet
  • tavoitteena ja päämääränä matalan kynnyksen vertaistuki, jota ammattilaiset tukevat.