Vatukka -hanke

VATUKKA - Vapaaehtoisten tukihenkilötoiminta Kainuussa -hanke (2017-2019) on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke, jossa käynnistetään ja kehitetään vapaaehtoisten toteuttamaa tukihenkilötoimintaa Kainuussa.

Tukihenkilötoiminta sisältää

Tukihenkilötoiminta on vahvasti ammatillisesti ohjattua ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka haluaa toimia lapsen, nuoren, perheen tai maahanmuuttajanaisen tukena arjessa. Tukihenkilö peruskoulutetaan, haastatellaan ja hän saa tukea ja ohjausta toimintaansa. 

Henkilöstö:  

Sari Liuski-Ursin
sari.liuski-ursin(a)mll.fi
050 594 8488