Opinnäytetyöt

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan opinnäytetöihin joissa MLL Kainuun piiri on ollut mukana.


Koponen, Jenni; Kaisanlahti, Jonna

”Kun on ollut kysyttävää, aina on saanut vastaukset” –Perhekummitoiminnan tukeminen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017


Haapakoski, Annu-Reetta; Eevariitta, Poroila

Varaisovanhemmuus maahanmuuttajaperheen näkökulmasta

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016


Lähteenaro, Leena; Tihinen, Anni; Tihinen, Elina

VAIPPARALLIA JA VERTAISTUKEA : Nuorten perheiden vertaisryhmätoiminnan toteuttaminen Kajaanissa

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016


Palo-Parkkinen, Johanna 

Varaisovanhempana maahanmuuttajaperheessä

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015


Tuohino, Suvi

Sadutus työvälineeksi -koulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015