Keräykset

Autat meitä jatkamaan työtämme lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Lapset ensin

Lapset ensin -keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Keväisin kuuden viikon ajan paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja omalle työlleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa. Keräyksen tuotto voidaan käyttää esimerkiksi

  • perhekahvilan ylläpitoon
  • kerhotoimintaan
  • retkien, leirien ja tapahtumien järjestämiseen
  • paikallisen tukioppilastoiminnan hyväksi

Lapset ensin -keräys muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä iloitsemaan heistä.

Hyvä Joulumieli

Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Hyvä Joulumieli -keräys on tuottanut jouluiloa vuodesta 1997. 

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään vuonna 2019 jo 23. kerran. Keräys alkaa torstaina 21.11.2019 ja jatkuu aina jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräystavoite on n. 2 000 000 euroa, jonka avulla jaetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja 28 000 perheelle.

Vuosien varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 288 500 perhettä.


Lahjakortti auttaa haastavassa tilanteessa olevia lapsiperheitä

Hyvä Joulumieli -lahjakortit jaetaan Suomessa asuville vähävaraisille lapsiperheille, joilla on vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin kriisitilanteen vuoksi.

Hyvä Joulumieli -lahjakorttia ei voi hakea. Kortin saavat perheet valitsee kunnan sosiaalitoimi, lastenneuvola, koulu/kouluterveydenhuolto, seurakunnan diakoniatoimi tai kunnan maahanmuuttajapalvelut tai muu vastaava taho, tai SPR:n osasto tai MLL:n yhdistys.

MLL:n Kainuun piiri jakaa vuosittain Hyvä Joulumieli -lahjakortteja lapsiperheille yhteistyössä paikallisyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.