Keräykset

Osallistumalla keräyksiin autat meitä jatkamaan työtämme lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Valtakunnallisten Lapset ensin -keräyksen ja Hyvä Joulumieli -keräyksen lisäksi piiri voi järjestää myös omia keräyksiä Kainuun alueella.

Lapset ensin

Lapset ensin -keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Keväisin kuuden viikon ajan paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja omalle työlleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa. Keräyksen tuotto voidaan käyttää esimerkiksi

  • perhekahvilan ylläpitoon
  • kerhotoimintaan
  • retkien, leirien ja tapahtumien järjestämiseen
  • paikallisen tukioppilastoiminnan hyväksi

Lapset ensin -keräys muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä iloitsemaan heistä.

Hyvä Joulumieli

Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Hyvä Joulumieli -keräys on tuottanut jouluiloa vuodesta 1997. 

Hyvä Joulumieli -keräyksen avulla jaetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja noin 28 000 perheelle.

Vuosien varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 288 500 perhettä.

Hyvä Joulumieli -lahjakortit jaetaan Suomessa asuville vähävaraisille lapsiperheille, joilla on vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin kriisitilanteen vuoksi.

Hyvä Joulumieli -lahjakorttia ei voi hakea. Kortin saavat perheet valitsee kunnan sosiaalitoimi, lastenneuvola, koulu/kouluterveydenhuolto, seurakunnan diakoniatoimi tai kunnan maahanmuuttajapalvelut tai muu vastaava taho, tai SPR:n osasto tai MLL:n yhdistys.

MLL:n Kainuun piiri jakaa vuosittain Hyvä Joulumieli -lahjakortteja lapsiperheille yhteistyössä paikallisyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.