Vahvuutta vanhemmuuteen 2010-2014

Tukea vanhemmille perheryhmästä

Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke on MLL:n keskusjärjestön hallinnoima hanke, jota RAY rahoittaa vuosina 2010-2014. Hankkeessa kehitetään perhevalmennuksen jatkeeksi perheryhmämallia, jonka avulla tuetaan vanhemmuutta ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta.

Perheryhmät on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat vastikään saaneet ensimmäisen lapsensa. Perheryhmät alkavat kun vauva on 3-4 kuukauden ikäinen.

Perheryhmän tavoitteena on

 • vahvistaa vanhempien kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita ja vastata niihin.
 • vahvistaa sekä äidin että isän vuorovaikutussuhdetta lapseen.
 • tukea tasavertaista vanhemmuutta.
 • tukea vanhempien parisuhdetta lapsen syntymän jälkeisessä muutoksessa.
 • edistää vanhempien keskinäistä tukea.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä

 • sisältää 12 kokoontumiskertaa, jokaisella kerralla on eri teema.
 • ryhmään mahtuu 5-7 perhettä. Kun kokoontumiset ovat alkaneet, ryhmään ei oteta enää uusia perheitä mukaan.
 • vauvat ovat mukana tapaamisissa.
 • ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja tapaaminen kestää 1½-2 h/kerta. Tapaamiseen sisältyy yhteinen välipalahetki, joka on perheelle maksuton.
 • ryhmää ohjaa kaksi koulutettua työntekijää
 • osallistuminen ryhmään on perheelle maksutonta.

Perheryhmätoiminnalla vahvistetaan vanhemman kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita. Tätä kykyä kutsutaan reflektiiviseksi kyvyksi. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli perustuu Yalen yliopistossa kehitettyyn Parents First -ohjelmaan. 

Perheryhmistä tiedotetaan kumppanuuskuntien neuvoloissa ja perhevalmennuksissa. Perheryhmään osallistuville vanhemmille kerrotaan myös muusta alueellisesta lapsiperheille suunnatusta toiminnasta, esim. MLL:n perhekahviloista ja vertaisryhmistä.

Yhteistyö kuntien kanssa

Perheryhmät toteutetaan yhteistyössä kumppanuuskuntien kanssa. Hankkeessa koulutetaan kunnan työntekijöitä perheryhmien ohjaajiksi. Koulutukseen kuuluu myös yhden perheryhmän ohjaaminen (12 kertaa). Vuodesta 2013 koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää ja kolme työnohjauspäivää perheryhmien ohjaamisen aikana.

Ryhmiä ohjataan aina parina, kaksi kunnan työntekijää yhdessä.

MLL:n piirit käynnistävät ja tukevat perheryhmätoimintaa alueellaan kehittämistyöhön sitoutuneiden kumppanuuskuntien kanssa. Kumppanuuskuntia on jo yli 70. Uusia kumppaneita otetaan mukaan koko hankkeen ajan. Kuntakumppaneita on jo ympäri Suomen.


Hankkeen yhteistyökumppanit

MLL kehittää toimintamallia yhteistyössä Folkhälsanin, Ensi- ja turvakotien liiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke saa Raha-automaattiyhdistyksen tukea ja se jatkuu vuoteen 2014 asti.


Hankkeen toiminta Kainuussa

Hankkeessa on koulutettu yhdeksän perheryhmän ohjaajaa ja ensimmäinen perheryhmä toteutettiin keväällä 2011 Sotkamon neuvolassa. Ryhmään osallistui 5 perhettä ja siitä saadut kokemukset olivat erittäin positiivisia. Keväällä 2012 perheryhmät toteutettiin Kuhmossa ja Suomussalmella. Kajaanissa ryhmä käynnistyi syksyllä 2013.

Lisätietoja hankkeesta Kainuun piirissä antaa

Perhetoiminnan päällikkö Sari Liuski-Ursin p. 050 594 8488, sari.liuski-ursin(a)mll.fi