Mitä voitaisiin tehdä yhdessä?

MLL: Kainuun piiri tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa monin eri tavoin. 

Yhteistyö kanssamme voi olla myös yksittäisiä lahjoituksia toimintamme tukemiseksi tai yhdessä suunniteltu ja toteutettu kampanja tai hanke kainuulaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

Yhteistyö voi rakentua pidempiaikaiseen kumppanuuteen, jolloin yhteistyötaho tukee piirin olemassa olevaa toimintaa tai antaa avustuksen uuden toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. 

Yhteistyö voidaan rakentaa myös yhteistyökumppanin oman kampanjan ympärille, jolloin esim. yritys voi tukea kampanjan aikana piirin toimintaa lahjoittamalla myymänsä tuotteen tai palvelun myyntihinnasta valitsemansa summan Kainuun piirille.


Lisätietoja

Seija Karjalainen 
050 597 4777
seija.karjalainen(a)mll.fi