Lastenhoitopalvelu yrityksille

Lastenhoitopalvelu yrityksille on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin tarjoamaa lastenhoitoapua yritysten työntekijöiden perheille. Koulutetut, ammattitaitoiset hoitajat hoitavat yrityksen työntekijöiden alle 10-vuotiaita lapsia perheen kotona lapsen/lasten ollessa sairas tai toipilas.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ja yritys tekevät kirjallisen sopimuksen lastenhoitopalvelusta sekä sopivat sen yksityiskohdista. Perhe tilaa hoitajan MLL:lta, joka laskuttaa palvelun hinnan yritykseltä kuukausittain tilattujen tuntien perusteella. Lastenhoitopalvelun vähimmäistuntimäärä on 3 tuntia (palvelun hinta 30 €/h).

Yrityksen työntekijä voi tilata lapsensa sairastuessa lapselleen hoitajan kotiin MLL:n Kainuun piiriltä p. 08 622 193 arkisin klo 9-15. MLL:n työntekijä järjestää perheelle kotiin hoitajan. Kun hoitaja on saapunut, perhe ohjeistaa hoitajan päivän kulusta, minkä jälkeen perheen vanhempi pääsee lähtemään työpaikalleen.